REGULAMIN PUBLIKACJI TREŚCI W SERWISIE ConferencePoland.pl

z dnia 01.09.2011

1. Korzystanie przez obiekt konferencyjny z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.

2. Obiekty konferencyjne poprzez samodzielne publikowanie treści oraz zdjęć - udostępnianie materiałów za pośrednictwem serwisu ConferencePoland.pl - wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

3. Publikowane przez obiekty konferencyjne treści oraz zdjęcia nie mogą być niezgodne z prawem lub też naruszać praw osób trzecich. Operator serwisu ConferencePoland.pl zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia treści oraz zdjęć zamieszczonych na łamach serwisu przez obiekty konferencyjne w przypadku otrzymania informacji, iż są one niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich.

4. Operator serwisu ConferencePoland.pl zastrzega, że w publikowanych przez obiekty konferencyjne treściach oraz zdjęciach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy Operatora serwisu ConferencePoland.pl. Treści oraz zdjęcia zawierające takie informacje, o których mowa powyżej, mogą być niezwłocznie zmodyfikowane lub usunięte.

5. Operator serwisu ConferencePoland.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia publikowane w serwisie przez obiekt konferencyjny. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych treści włącznie z możliwością ich usunięcia bez konieczności informowania drugiej strony.

6. Operator serwisu ConferencePoland.pl gwarantuje sobie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści, jak i zdjęć w ramach oferowanych przez siebie usług organizacji konferencji i doboru obiektów konferencyjnych na zlecenie klientów.

7. Operator serwisu ConferencePoland.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu www.ConferencePoland.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

8. Operator serwisu ConferencePoland.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez obiekt konferencyjny z serwisu również po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę Przemysław Florys Consulting zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Możesz przeglądać ofertę portalu ConferencePoland.pl pozostając całkowicie anonimowym (bez podawania danych osobowych).

3. Założenie przez Ciebie konta i dokonywanie wpisów za jego pośrednictwem wymaga wpisania w odpowiednie pola formularza Twoich pełnych danych osobowych.

4. Zakładając konto w portalu ConferencePoland.pl oraz dokonując wpisów i/lub aktualizacji informacji za jego pośrednictwem, zgadzasz się na przetwarzanie Swoich danych osobowych przez Przemysław Florys Consulting zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Jeżeli nie podasz wspomnianych danych osobowych, nie będzie możliwości umieszczenia przez Ciebie jakichkolwiek informacji w portalu ConferencePoland.pl.

5. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób uczciwy i wyłącznie do celów, o których cię poinformujemy, do celów na które wyraziłeś zgodę lub na które pozwala obowiązujące prawo.

6. Gwarantujemy iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

7. Wpisane przez Ciebie w formularz dane osobowe są poufne i nie są współdzielone z żadną inną firmą.


 

Copyright © 2011 - 2021 Conference Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Regulamin i Polityka Prywatności